Præsentationer

Her kan du finde præsentationer fra tidligere møder og konferencer.

National Konference Stofmisbrug 2019

11. marts - 12. mart 2019 / Hotel Nyborg Strand
PROGRAMOVERSIGT
KABS
Hent præsentationen
VELKOMST
Rasmus Axelsson & Kathrine Bro Ludvigsen
Hent præsentationen
INDSATSEN FOR DE MEST UDSATTE BORGERE I DAGENS DANMARK
Nanna Mik-Meyer (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
1. MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE – HVOR MANGE ER DER?
Lars Benjaminsen
Hent præsentationen
2. MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE – HVOR MANGE ER DER?
Katrine Johansen
Hent præsentationen
UNGE, STOFFER OG ADHD
Danny Reving
Hent præsentationen
STUDERENDES BRUG AF PRÆSTATIONSFREMMENDE MEDICIN
Jeanett Bjøness
Hent præsentationen
KOKAIN ER SOMe – NYE VEJE I STOFSALG
Jakob Demant (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
OBDUKTIONERNES AFSLØRING AF DOBBELTDIAGNOSER
Line Krukow (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
BEHOV FOR NYE ASPEKTER AF SKADESREDUKTION
Henrik Thiesen
Hent præsentationen
LØSLADT, UDSAT OG GÆLDSAT: DET SVÆRE LIV EFTER FÆNGSEL
Annette Olesen
Hent præsentationen
HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR OG NEDSLIDNING
Storm Stensgaard (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
KRAV TIL ORGANISERING OG BEHOV FOR KOMPETENCER I DOBBELTDIAGNOSEBEHANDLING
Katrine Schepelern Johansen,
Hent præsentationen
1. HVAD SER SOCIALTILSYNET OG STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED SOM DE STØRSTE PROBLEMER VED TILSYN PÅ MISBRUGSOMRÅDET
Bjarne R. Larsen, Laura N. Juul
Hent præsentationen
2. HVAD SER SOCIALTILSYNET OG STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED SOM DE STØRSTE PROBLEMER VED TILSYN PÅ MISBRUGSOMRÅDET
Marianne Søborg Nielsen
Hent præsentationen
DEADLY DRUGS AND SAFE SESH
Peter Skanning (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
1. CRAFT DERUDAF
Randi Bilberg
Hent præsentationen
2. CRAFT DERUDAF
Morten Hesse
Hent præsentationen
3. CRAFT DERUDAF
Anette Søgaard Nielsen
Hent præsentationen
1. BRUG AF BISIDDERE
Anja Bloch
Hent præsentationen
2. BRUG AF BISIDDERE
Kristiane Korf
Hent præsentationen
3. BRUG AF BISIDDERE
Mie Vode Moll
Hent præsentationen
TRAUMETERAPIENS PLADS I BEHANDLINGEN
Johannes Knigge & Anne Bovbjerg
Hent præsentationen
APP-UDVIKLING MED SÅRBARE UNGE
Thomas Mackrill
Hent præsentationen
NORMALISERING, NEUTRALISERING, GLORIFICERING – CANNABISKULTUR BLANDT UNGE
Søren Holm
Hent præsentationen
ETISKE DILEMMAER I SOCIALT ARBEJDE
Lene Frølund Thomsen
Hent præsentationen
OPVÆKST OG VOKSENLIV MED MISBRUG, PTSD OG BEHANDLING
Christian (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
ADHD – EN LIVSFARLIG DIAGNOSE MED PSYKIATRIENS BEDSTE PROGNOSE
Björn Roslund
Hent præsentationen
KROPSTERAPI I ET BEHANDLINGSPERSPEKTIV
Mette Gammeltoft
Hent præsentationen
SØVN – DEN NØDVENDIGE HJERNEVASK
Poul Jørgen Jennum
Hent præsentationen
FOREBYGGELSE AF GRAVIDITET I MISBRUGSBEHANDLINGEN
Kirsten M. Schiøtt, Sofie Bach Gyrup & Tine Louise Dideriksen
Hent præsentationen
SUNDHEDSREFORMENS KONSEKVENSER FOR STOFMISBRUGSBEHANDLINGEN
Roger Buch
Hent præsentationen
FUTURE DRUG USE AND DRUG PERSPECTIVES
David Nutt
Hent præsentationen
METODEPROGRAMMET OG HVAD DER KOM UD AF DET
Mads Uffe Pedersen
Hent præsentationen
DATADREVEN BEHANDLING – HVOR LANGT ER VI?
Rasmus Axelsson
Hent præsentationen
TOBAK – DEN OVERSETE AFHÆNGIGHED
Merete Mærsk
Hent præsentationen
VERDENSMÅLENE SET MED ET SOCIALT UDSATTE-PERSPEKTIV
Jann Sjursen (præsentationen er ikke offentlig)
Hent præsentationen
Speeddating program
KABS
Hent præsentationen
Konferenceavis
KABS
Hent præsentationen

DRUG TALK #5 om opioider

30.05.2018, Rigshospitalet
Opioid Crisis
Thomas Clausen
Hent præsentationen
Kommunernes udfordringer ifm. det risikobaserede tilsyn
Anne Mette Dons
Hent præsentationen
Smertebehandling af opioidafhængige
Nina Brünes
Hent præsentationen
Behandling af akutte og kroniske smerter hos patienter karakteriseret ved at være høj-dosis opioidbrugere
Anders Rothe
Hent præsentationen

National Konference STOFMISBRUG 2018

12. marts – 13. marts 2018 / Crowne Plaza Copenhagen Towers
Programoversigt
KABS
Hent præsentationen
Den følsomme hjerne og den nærmeste udviklingszone
Susan Hart, forfatter, cand.psych., specialist i børnepsykologi og psykoterapi
Hent præsentationen
BINGE-DRINKING OG RISIKOADFÆRD
Jeanette Østergaard, seniorforsker, PhD., VIVE
Hent præsentationen
MARGINALISERING OG MESTRINGSSTRATEGI
Noemi Katznelson, professor, PhD., leder af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København
Hent præsentationen
INTEGRERET BEHANDLING AF UNGE MED DOBBELTDIAGNOSE
Danny Reving
Hent præsentationen
DEN DANSKE TILGANG TIL UDRYDDELSE AF HEPATITIS C
Jeffrey V. Lazarus, professor og seniorforsker, CHIP, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Hent præsentationen
BEHOVET FOR PSYKIATRISK BEHANDLING PÅ BOTILBUDDENE
Lena Sølling, forstander, MPO, Lunden, Region H, bo- og behandlingstilbud for psykisk syge
Hent præsentationen
BEHOVET FOR OMSORG OG PLEJE HOS ÆLDRE BRUGERE
Trine Krak, institutionsleder, Sundholm Pleje (Kollektivet, Plejerkollektivet og Fristedet),
Hent præsentationen
SØM-MODELLEN (social-økonomisk-model for udbytte af sociale investeringer)
Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, PhD., VIVE
Hent præsentationen
KVALITETSSIKRINGENS SKÆBNE
Peter Dahler-Larsen, professor, leder af CREME (Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Hent præsentationen
RESULTATBASERET STYRING AF BEHANDLINGEN – GIVER DET MENING?
Marie Østergaard Møller, indehaver af konsulentvirksomheden ProPublic, PhD. og lektor i statskundskab, Aalborg Universitet
Hent præsentationen
DEN TREENIGE HJERNE SOM KRUMTAP I BEHANDLINGEN
Susan Hart, cand.psych., specialist i børnepsykologi og psykoterapi
Hent præsentationen
PROFILPLEJEHJEM TIL DE ÆLDSTE MISBRUGERE
Ninna Nordborg Nielsen, sygeplejerske på plejehjemmet Solgården og Laila Tarpgaard, sundhedsfaglig leder i Plejecentersektionen, Silkeborg Kommune
Hent præsentationen
Underretning: Pligt og Dilemma?
Benedikte Jørgensen, fagkonsulent, Underretningsenheden, Familiecenteret, Socialforvaltningen; Århus Kommune
Hent præsentationen
VIRKER ZONEFORBUD I NATTELIVET?
Thomas Friis Søgaard, adjunkt, PhD., Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Hent præsentationen
MUSIK- OG KUNSTTERAPI I UDREDNING OG BEHANDLING
Louise Duus, musik- og kunstterapeut, cand.mag. og Maja Frommelt, musikterapeut, cand.mag, KABS Stjernevang
Hent præsentationen
HVORDAN NÅR VI BRUGERE I ET LOKALT FORANKRET HEPATITISPROGRAM?
Tina Bruun, Lisbeth Hofman Andersen, Anja Bloch
Hent præsentationen
AT SKRIVE SIN EGEN STEMME FREM
Birgit Bundesen, læge, Psykiatrisk Center Amager og Adda Djørup, forfatter
Hent præsentationen
LIM, LAK OG LATTERGAS – SAMT ANDRE RUSMIDLER I HUSHOLDNINGEN
Peter Skanning, speciallæge i anæstesiologi, tidligere overlæge på Giftlinjen
Hent præsentationen
STYR PÅ PERSONDATAFORORDNINGEN I MISBRUGSCENTRENE
Kasper Hendrup Andersen, advokatfuldmægtig, Lou Advokater, Randers
Hent præsentationen
UNGE OM AT VOKSE OP I FAMILIER MED MISBRUG
Ronny Larsen, pædagogisk konsulent og UngeEksperterne fra projekt Dit Rum
Hent præsentationen
CHEMSEX - FRA FEST OG SEX TIL SEXFEST
Lisa Møller Jørgensen psykoterapeut i AIDS-fondet
Hent præsentationen
Hvad er psykedeliske stoffer?
Casper Berdin Møller
Hent præsentationen
OPIOID CRISIS – STIGENDE BRUG AF SUPERPOTENTE MORFIKA
Thomas Clausen, professor, dr.med., SERAF, Universitetet i Oslo
Hent præsentationen
WHAT ARE THE FUTURE DRUG TRENDS?
Adam Winstock, Professor, Consultant Psychiatrist and Founder of the Global Drug Survey, UK
Hent præsentationen
PUTTEFESTEN I DYREHAVEN OG HVAD DERAF FULGTE
Marianne Sjølin Frederiksen, overlæge, børne- og ungeafdelingen, Gentofte og Herlev Hospital
Hent præsentationen
DE FAKTISKE TAL PÅ BØRNEFATTIGDOM I DANMARK
Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Hent præsentationen

Drugtalk #4 Lim, lak og lattergas og godt med shots

Den 29. november 2017, Rigshospitalet
Misbrug af inhalanter og gasser
Peter Skanning, Speciallæge i Anæstesi og Intensiv Terapi, Region H.
Hent præsentationen
GHB & GBL
Danny Reving, Speciallæge i psykiatri, KABS Stjernevang
Hent præsentationen

Stofmisbrug 2017 – bottom up, brugerperspektivet, Plenumoplæg.

Den 14.-15. marts 2017, Munkebjerg Hotel
Mentalisering – nyt patentmiddel?
Michael Adam Guul, cand psych. & cand. med., Århus
Hent præsentationen
Stofbrugere uden for behandling
Lars Fynbo, cand.scient.soc. Ph.d, Sociologisk Institut
Hent præsentationen
Stofmisbrug i familien og senfølgerne for barnet
Frid A. Hansen, seniorrådgiver/psykologspecialist ved Borgestadklinikken, Skien, Norge
Hent præsentationen
Misbrug af rusmidler blandt etniske minoriteter - flygtninge og asylanter
Liv Stubbe Østergaard, cand.scient.soc., Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Hent præsentationen
Nervøs for at kritisere?
Rasmus Willig, lektor PhD, cand.scient.soc, RUC
Hent præsentationen
Relation før metode
Sverker Belin, forfatter, psykoterapeut og specialist i klinisk psykologi, Sverige
Hent præsentationen
Stoftest på køkkenbordet
Kim Gosmer, medicinalkemiker, projektleder for stoftestprojektet, Mændenes Hjem
Hent præsentationen
Global Drug Survey - what's next in drug use?
Larissa J. Maier, Dr.des. Schweiz
Hent præsentationen
Peace with drugs?
Mads Fuglede, USA-kommentator, cand.mag. i historie & filosofi
Hent præsentationen