Global Drug Survey

Global Drug Survey 2021 - Verdens største brugerundersøgelse om alkohol og stoffer

Vær med når verdens største brugerundersøgelse indsamler erfaringer med brug af rusmidler. Hvert år gennemfører den internationale tænketank Global Drug Survey en undersøgelse af brugen af rusmidler. Undersøgelsen indsamler værdifulde oplysninger om hvilke rusmidler der er brugt i det seneste år, og spørger ind til detaljer som mængde, pris, indtagelsesmetode og erfaringer med rus og behov for hjælp. Undersøgelsen har i tillæg til dette også en række specialiserede undersøgelser, som du kan deltage i. I dette års undersøgelse ønsker GDS core research team at blandt andet at undersøge sammenhængen mellem medicinsk cannabis og afhængighed. Tidligere undersøgelser fra GDS indikerer, at mindre end 15% af de respondenter, der cannabis til selvmedicinering er bekymrede for afhængighed. Derfor stiller forskerne nu skarpt på sammenhængen og i hvilket omfang der er grund til bekymring.

I de seneste år har GDS også interesseret sig for Mikrodosering og også i år er har det forskernes interesse. Et nyt samarbejde med Maastricht University og RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) skal udfylde flere blanke forskningssvar omkring mikrodosering. Er der forskel på folk der mikrodoserer og dem der ikke gør? Bruger folk der mikrodoserer og psykedeliske doser? Er det kun LSD og Psilocybin der mikrodoseres? Hvilke effekter ønskes der med mikrodosering og meget mere.

Foto: Bekley foundation, Imperial College London

I sensommeren gennemførte GDS en specialist-survey om Covid-19. Undersøgelsen er stadig under forskernes lup, men allerede nu følger vi op med flere nysgerrige spørgsmål. Undersøgelsen kigger nærmere på, i hvilket omfang restriktioner har påvirket brugen af rusmidler (har man deles om dem), fælles deling af værktøjer fx snifferør og i hvilket omfang man har taget forholdsregler ifm brugen af rusmidler. Erfaringer med deltagelse i fester og i hvilket omfang festarrangementer og nattelivsbarer og diskoteker har været underlagt restriktioner, er også med i dette års undersøgelse. Sidst men ikke mindst stiller undersøgelsen spørgsmål til, hvordan det psykiske helbred er påvirket af Covid-19.

 

Som noget nyt tager GDS’ forskere fat i brugen af ‘digitale rusmidler’ eller måske rettere ‘digitale nydelser’, som i det seneste år er vokset kraftigt frem på internettet. Her er der selvfølgelig tale om ASMR (autonomous sensory meridian response) og binaural beats. Endelig ser forskerne også nærmere på brugen af CamModels og OnlyFans, som udtryk for digitale nydelsesoplevelser. Faktisk undersøger GDS bredt erfaringer med digitale nydelsesoplevelser, og spørger derfor også ind til brugen af apps som fx Calm App, der i år nåede hele 60 millioner downloads. Hvis du ikke har stiftet bekendstskab med ASMR er her et eksempel:

https://www.youtube.com/watch?v=TSAIWmpsNlg

Undersøgelsen er allerede i gang på 11 forskellige sprog og næsten 10.000 personer har allerede delt deres erfaringer.

Nu er det din tur til at kortlægge hvordan brugen af rusmidler er blevet påvirket af såvel pandemien som myndighedernes beredskab for at begrænse virussens omfang og hvilke erfaringer du i øvrigt har med rusmidler som du har lyst til at dele.

Undersøgelsen er som altid anonym, frivillig og du kan afbryde den undervejs og genoptage den igen senere. Undersøgelsen varer til 31. januar 2021

Vi håber du vil være med!

KABS Viden og Global Drug Survey

Global Drug Survey har i 10 år spurgt stofbrugere om udviklingen af stoffer og stofbrug i hele verden. Det har indtil nu givet en uvurderlig indsigt i:

  • Hvordan stofferne udvikler sig
  • Hvor stofferne købes
  • Hvordan stofferne bruges
  • Hvordan stofferne indtages
  • Hvor farligt stofbrugerne har oplevet stofferne
  • Global Drug Survey er til for brugerne, idet formålet er, at formidle hvordan man kan tage stoffer mere sikkert.

KABS VIDEN står bag

KABS VIDEN er et videnscenter, som tager sig af forskningsprojekter, arrangerer konferencer, udgiver fagbøger etc.

KABS VIDEN er fra 2016 blevet dansk partner i Global Drug Survey.

Vi koordinerer indsamlingen af svar om stoffer og stofbrug. Det betyder, at vi vil bringe nyheder om de danske resultater fra Global Drug Survey. Det har også den positive effekt, at vi får mere viden om stoffer og stofbrug fra brugerne. Undersøgelsen er helt anonym.

KABS VIDEN står bag den danske deltagelse i Global Drug Survey. For mere information bedes du kontakte Rasmus Axelsson på tlf 45 11 75 00, eller du kan se mere på Global Drug Surveys hjemmeside.

33.000 danskere har delt deres erfaringer med Global Drug Survey 2017-2019

De seneste års undersøgelser har været en kæmpe succes! Mere end 40.000 danskere har i de seneste fire år valgt at dele deres erfaringer med rusmidler. Det gav en helt usædvanlig indsigt i danskernes brug af rusmidler. Vi er forsat i gang med at analysere resultater fra GDS 2020.

Undersøgelsen er anonym, fortrolig og uafhængig!

Undersøgelsen tager typisk 20-30 minutter at gennemføre.

Har du prøvet mange rusmidler, eller ønsker du at deltage i de tematiserede undersøgelser, tager surveyen længere tid, men allerøverst i surveyen kan du gemme og vende tilbage senere.

Tak fordi du vil være med.

Brug for hjælp? Kontakt os