Global Drug Survey

Global Drug Survey 2022 - Verdens største brugerundersøgelse om alkohol og stoffer

Vær med når verdens største brugerundersøgelse indsamler erfaringer med brug af rusmidler. Hvert år gennemfører den internationale tænketank Global Drug Survey en undersøgelse af brugen af rusmidler. Undersøgelsen indsamler værdifulde oplysninger om hvilke rusmidler der er brugt i det seneste år, og spørger ind til detaljer som mængde, pris, indtagelsesmetode og erfaringer med rus og behov for hjælp. Undersøgelsen har i tillæg til dette også en række specialiserede undersøgelser, som du kan deltage i. I dette års undersøgelse markerer Global Drug Surveys 10 års jubilæum! Mere end 900.000 respondenter verden over har i de seneste 9 surveys bidraget med deres erfaringer om brugen af rusmidler. Derved har Global Drug Survey fået uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at skabe en ærlig og åben diskussion om brugen af rusmidler. Afledt heraf har Global Drug Survey bidraget til at gøre brugen af rusmidler mere sikker med guidelines og apps. Sidst men ikke mindst har de mange bidrag fra respondenterne bidraget til Core Research Teams mange forskningsbaserede publikationer gennem årene. Du kan se top 20 publikationerne her.

I år satser Global Drug Survey således at komme over imponerende 1 mio. respondenter med den 10. survey i rækken Global Drug Survey 2022.

Traditionen tro stiller Global Drug Survey skarpt på brugen af rusmidler det seneste år. Udover en oplistning af alverdens rusmidler dækker surveyen også indtagelsesmetode, dosering, effekt, value for money og risiko-erfaringer.

Hvert år indeholder Global Drug Survey en række specialmoduler som går i dybden med konkrete emner. I år stiller surveyen først og fremmest fokus på respondenternes erfaringer med og syn på de nationale narkotikapolitikker. Med tre teoretiske eksempler undersøger Global Drug Survey respondenternes holdning til forskellige nationale narkotikapolitikker. Endelig stiller surveyen spørgsmål om respondenternes oplevelser med nationale narkotikapolitikker i praksis.

I en specialsektion undersøger Global Drug Survey også omfanget af respondenter der mikser deres cannabis med tobak. Igennem de seneste ti år har brugen af cannabis blevet genstand for legalisering, godkendt som medicin, udviklet til vaping, spiselige produkter og koncentrater (olier). For en stor dels vedkommende bliver cannabis imidlertid forsat blandet op med tobak.


Grafik: Global Drug Survey 2019

Global Drug Survey 2022 stiller derfor afdækkende spørgsmål omkring brugen af tobak til at ryge cannabis for at vurdere i hvilken grad respondenterne er klar til at kvitte tobakken til deres cannabis? Og hvis ikke – hvorfor så egentlig?

I de seneste 9 surveys har Global Drug Surveys respondenter delt deres erfaringer med alkohol. Det har givet en masse værdifuld viden og har ledt til udviklingen af Global Drug Surveys app Drinksmeter som kan hjælpe med at reducere skader ved overdreven brug af alkohol. I dette års survey følger vi op på en stadig stærkere trend af non-alkoholiske drikke.

I de senere år har psykedeliske rusmidler fået tiltagende opmærksomhed både gennem rekreativt brug og som forskningsgenstand. Såvel ayahuasca og psilocybin svampe fået stor opmærksomhed i denne anledning. Global Drug Survey 2022 stiller i år skarpt på brugen af meskalin fra Peyote og San Pedro kaktusser. Brugen af meskalin går nemlig endnu længere tilbage end mange andre psykedeliske planteekstrakter og nu undersøger vi derfor hvordan meskalin forberedes og bruges idag.


Foto: Global Drug Survey 2022

I de senere år har Global Drug Survey været kontaktet af medier som ønsker at undersøge måske stigende trend for Drink Spiking, hvor unge i bylivet oplever at have mistet kontrollen som følge af at ‘noget’ er blevet puttet i deres drink. Men de mange spørgsmål fra medierne har desværre blot understreget, at fænomenet forsat er dårligt belyst endsige dokumenteret. Vi ved ikke meget om i hvilken grad Drink Spiking forekommer. Derfor forsøger Global Drug Survey i dette års udgave at undersøge fænomenet nærmere. I hvilken grad har respondenter oplevet Drink Spiking, under hvilke omstændigheder og med hvilke konsekvenser.

Tobak er hvert år årsag til store helbredsmæssige udfordringer i sundhedssystemer verden over. Som en ‘naturlig’ følge heraf har flere og flere lande forsøgt at begrænse brugen af tobak. Rygeforbud i det offentlige rum, på virksomheder og i skoler er i dag reglen end undtagelsen. I Danmark er prisen blevet hævet, tobakken er gemt væk og aldersgrænsen for at købe tobak er hævet. Men de mange begrænsninger fører også til opvæksten af et illegalt marked for tobak og det ser vi nærmere på i dette års survey. Findes der et illegalt tobaksmarked og hvem benytter det og hvorfor?

Sidst men ikke mindst ser Global Drug Survey i år nærmere på sex på psykedelisk! Gennem årene har Global Drug Survey spurgt ind til brugen af rusmidler i et kønsperspektiv og tilsvarende har respondenterne delt erfaringer omkring gode og dårlige sex-erfaringer og deres sammenhæg til brugen af rusmidler. I år undersøger vi hvordan brugen af psykedelika kan ændre oplevelsen af sex.

Undersøgelsen er allerede i gang på 11 forskellige sprog og næsten 5.000 personer har allerede delt deres erfaringer.

Nu er det din tur til at dele dine erfaringer når du bruger rusmidler.

Undersøgelsen er som altid anonym, frivillig og du kan afbryde den undervejs og/eller genoptage den igen senere. Undersøgelsen varer til 31. januar 2022.

Vi håber du vil være med!

KABS Viden og Global Drug Survey

Global Drug Survey har i 10 år spurgt respondenter om udviklingen af rusmidler og brugen heraf i hele verden. Det har indtil nu givet en uvurderlig indsigt i:

  • Hvordan rusmidler udvikler sig
  • Hvor rusmidlerne købes
  • Hvordan rusmidlerne bruges
  • Hvordan rusmidlerne indtages
  • Hvor farligt respondenterne har oplevet rusmidlerne
  • Global Drug Survey er til for brugerne, idet formålet er, at formidle hvordan man kan bruge rusmidler mere sikkert.

KABS VIDEN står bag

KABS VIDEN er et videnscenter, som tager sig af forskningsprojekter, arrangerer konferencer, udgiver fagbøger etc.

KABS VIDEN er fra 2016 blevet dansk partner i Global Drug Survey.

Vi koordinerer indsamlingen af svar om rusmidler og brugen heraf. De mange besvarelser analyseres af en international gruppe forskere i Global Drug Surveys Core Research Team. Vi vil bringe nyheder om de danske resultater fra Global Drug Survey på vores digitale platforme. Det har også den positive effekt, at vi får mere viden om hvilke rusmidler som forefindes i Danmark og hvordan de bruges herhjemme. Undersøgelsen er helt anonym og det er frivilligt om man vil være med.

KABS VIDEN står bag den danske deltagelse i Global Drug Survey. For mere information kan du kontakte Centerleder Rasmus Axelsson på tlf 71 74 91 91 eller du kan se mere på Global Drug Surveys hjemmeside.

Mere end 40.000 danskere har delt deres erfaringer med Global Drug Survey 2017-2021.

De seneste års undersøgelser har været en kæmpe succes! Med dette års Global Drug Survey 2022 er målet at komme op på mere end 50.000 danske besvarelser gennem tiderne. Det vil give Global Drug Survey et indgående kendskab til de danske erfaringer med rusmidler.  De mange besvarelser bliver løbende analyseret af Global Drug Surveys Core Research Team og publiceret i videnskabelige tidsskrifter over hele verden. I Danmark har KABS VIDEN præsenteret en række af disse resultater på vores Nationale Konference. KABS VIDENS nationale konference afholdes næste gang den 26.-27. april 2022, hvor GDS founder Adam Winstock blandt andet præsenterer Future Trends on druguse.

Undersøgelsen er anonym, fortrolig og uafhængig!

Undersøgelsen tager typisk 20-30 minutter at gennemføre.

Har du prøvet mange rusmidler, eller ønsker du at deltage i de tematiserede undersøgelser, tager surveyen længere tid, men allerøverst i surveyen kan du gemme og vende tilbage senere.

Tak fordi du vil være med.

Brug for hjælp? Kontakt os