KABS VIDEN – For de professionelle

KABS VIDEN er et videnscenter, der varetager forskning og vidensdeling indenfor misbrugsrelaterede problemstillinger.

Kontakt os

Kalender

Her kan du se alle kommende KABS events for profesionelle

Ingen Events
Event Dato
Gå til kalenderen

Publikationer

Her kan du se de nyeste publikationer udgivet af KABS VIDEN

Om KABS VIDEN

KABS VIDEN er et videnscenter, der er økonomisk adskilt fra behandlingsvirksomheden KABS.

Vores aktiviteter spænder bredt, og indebærer bl.a. eksternt finansierede forskningsprojekter, misbrugskonferencer på nationalt niveau og udgivelse af fagbøger.

Det er vores vision at kunne tilbyde nye behandlingsformer, som er e-baserede og uafhængige af tid, sted og konventionelle institutionsrammer.

Vi vil bidrage til den kritiske diskussion af misbrugsbehandlingens rolle i samfundet, og ser faglig nytænkning og brugerdreven innovation som en vigtig motor i udviklingen af fremtidens misbrugsbehandling.

Corona virus og KABS’ beredskab KABS har indført et Corona beredskab for at begrænse smitterisiko for brugere og medarbejdere. Det betyder, at du kun kan fremmøde i KABS, hvis du har en aftale om det med en behandler. Vores beredskabsafdelinger er indtil videre KABS Gentofte tlf. 4511 7626 og KABS Hvidovre tlf. 4511 7575. Her er kun åbent for opstart af behandling og medicinudlevering efter aftale. KABS KASA 4511 7555 laver telefonisk behandling og hjemmebesøg min 2 gange ugentligt. KABS City 4511 7636 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. KABS Stjernevang 4511 7525 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. Hvis du er i behandling i KABS og smittet med Corona-virus eller tror du er smittet, så skal du ringe til din afdeling. Så skal vi nok hjælpe dig! Alle afdelinger har telefontid mandag til fredag fra 9-14. KABS er omfattet af besøgsforbud ligesom plejehjem og hospitaler. Forbuddet betyder, at pårørende eller andre besøgende ikke må komme i KABS' afdelinger uden ærinde og kun efter aftale med afdelingslederen. Vi følger corona-situationen løbende og tilpasser behandlingen, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på www.kabs.dk eller på vores facebookside KABS Behandlingscenter.
+